reittiopas logo
Oma Reittiopas    
Kirjaudu sisään >
AikataulutBussitSeutu › 474 Tulosta
474Elielinaukio - Katriinan sairaala / Reuna / Koivupää16.6.2014 - 10.8.2014
474Elielinaukio - Katriinan sairaala
474AElielinaukio - Reuna
474AKElielinaukio - Reuna
474KElielinaukio - Katriinan sairaala
474VElielinaukio - Koivupää
474VKElielinaukio - Koivupää
 
Ma-pe
Elielinaukio, lait.31
ElielinaukioKehä III
Kinkerikuja *
  05.05A#   05.30A#
  05.50   06.18
  06.08AK#   06.39AK#
  06.39VK#   07.11VK#
  07.08K#   07.41K#
  07.39K#   08.12K#
  08.00K   08.33K
  09.00   09.32
  10.00   10.32
  11.00   11.33
  12.00   12.33
  13.00   13.34
  14.00K   14.35K
  15.00   15.34
  15.28A#   16.00A#
  15.55AK   16.32AK
  16.13V#   16.46V#
  16.40AK#   17.15AK#
  17.02K   17.38K
  17.40V#   18.12V#
  18.15   18.47
  19.07   19.39
  20.07   20.39
  21.07   21.38
  22.07K   22.37K
  23.07A#   23.35A#
  0.07A#´   0.33A#´
  1.07Ape#   1.33Ape#
  2.07Ape#   2.33Ape#
Ma-pe
Katriinan sairaala / Reuna
Reuna
Reuna
Katriinan sairaala *Koivupää
 *
Kehä III
Kinkerikuja *
Kappatie
Kappevägen *
  04.53A   05.00A -   05.15A   05.24A
  05.36A#   05.44A# -   06.01A#   06.10A#
  05.58AK   06.06AK -   06.23AK   06.34AK
-   06.38K# -   06.55K#   07.06K#
  06.54A   07.02A -   07.20A   07.29A
  07.16A#   07.24A# -   07.42A#   07.51A#
- -   07.34VK#   07.52VK#   08.05VK#
-   08.02 -   08.20   08.29
-   08.38# -   08.55#   09.05#
-   09.00 -   09.19   09.28
-   10.00 -   10.19   10.28
-   11.00 -   11.19   11.28
-   12.00 -   12.18   12.27
-   13.00 -   13.19   13.28
-   14.00 -   14.19   14.28
-   14.45K# -   15.02K#   15.15K#
-   15.04K -   15.21K   15.34K
-   16.00K -   16.18K   16.31K
  16.32AK#   16.40AK# -   16.57AK#   17.09AK#
- -   17.14V   17.32V   17.42V
-   18.10 -   18.27   18.36
-   19.10 -   19.27   19.36
-   20.10 -   20.27   20.36
-   21.10 -   21.27   21.36
-   22.10 -   22.26   22.34
-   23.06#´ -   23.21#´   23.29#´
  0.05Ape#   0.12Ape# -   0.27Ape#   0.35Ape#
  1.05Ape#   1.12Ape# -   1.27Ape#   1.35Ape#
Lauantaisin
Elielinaukio, lait.31
ElielinaukioKehä III
Kinkerikuja *
  07.11   07.36
  08.11   08.37
  09.11   09.39
  10.11   10.40
  11.11   11.40
  12.11   12.40
  13.10   13.40
  14.10   14.42
  15.10   15.41
  16.10   16.41
  17.10   17.41
  18.10   18.41
  19.07   19.38
  20.07   20.38
  21.07   21.36
  22.07   22.36
  23.07A   23.36A
  0.07A   0.36A
  1.07A#   1.35A#
  2.07A#   2.34A#
Lauantaisin
Katriinan sairaala / Reuna
Reuna
Reuna
Katriinan sairaala *Kehä III
Kinkerikuja *
Kappatie
Kappevägen *
  06.07A#   06.14A#   06.29A#   06.37A#
  07.00A   07.08A   07.24A   07.32A
-   08.16   08.32   08.40
-   09.16   09.32   09.40
-   10.16   10.32   10.40
-   11.14   11.31   11.39
-   12.14   12.31   12.39
-   13.13   13.30   13.38
-   14.13   14.30   14.38
-   15.13   15.30   15.38
-   16.13   16.30   16.38
-   17.13   17.30   17.38
-   18.13   18.30   18.38
-   19.13   19.30   19.38
-   20.13   20.30   20.38
-   21.13   21.30   21.38
-   22.13   22.30   22.38
-   23.07   23.22   23.30
  0.05A   0.12A   0.27A   0.35A
  1.05A#   1.12A#   1.27A#   1.34A#
Sunnuntaisin
Elielinaukio, lait.31
ElielinaukioKehä III
Kinkerikuja *
  07.11   07.38
  08.11   08.37
  09.11   09.37
  10.11   10.37
  11.11   11.38
  12.11   12.38
  13.10   13.39
  14.10   14.40
  15.10   15.40
  16.10   16.40
  17.10   17.40
  18.10   18.40
  19.07   19.37
  20.07   20.37
  21.07   21.36
  22.07   22.35
  23.07A#   23.32A#
  0.07A#   0.32A#
Sunnuntaisin
Katriinan sairaala / Reuna
Reuna
Reuna
Katriinan sairaala *Kehä III
Kinkerikuja *
Kappatie
Kappevägen *
  06.07A#   06.15A#   06.30A#   06.37A#
  07.00A   07.08A   07.24A   07.30A
-   08.09   08.24   08.31
-   09.09   09.24   09.31
-   10.09   10.24   10.31
-   11.14   11.30   11.38
-   12.14   12.30   12.38
-   13.13   13.29   13.37
-   14.13   14.29   14.37
-   15.13   15.29   15.37
-   16.13   16.29   16.37
-   17.13   17.29   17.37
-   18.13   18.29   18.36
-   19.13   19.29   19.36
-   20.13   20.29   20.36
-   21.13   21.29   21.36
-   22.13   22.29   22.36
-   23.07#   23.22#   23.29#
Lisätiedot
Yötaksa peritään kaikilla linjoilla klo 02.00-04.30
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
pe ajetaan perjantain ja lauantain välisenä yönä / körs natten mellan fredag och lördag
V Koivupäähän, Koivupäästä / till och från Koivupää
A Reunaan, Reunasta / till och från Reuna
K Editan kautta / via Edita
#´ perjantaisin vaihtoyhteys linjalle 43 / anslutning fredagar till linje 43
Kaikilta vuoroilta (paitsi # merkityiltä) vaihtoyhteys Kinkerikujan (Kehä III)
kohdalla linjalle 43 /
Anslutning vid hållplats Läsförhörsgränden (Ring III) till linje 43 från alla turer
(utom de som är märkta med #)
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

474: Reitti 474: - Elielinaukio - Töölönlahdenkatu - Mannerheimintie - Hämeenlinnanväylä - Vaskivuorentie - Vantaanlaaksontie - Vanha Nurmijärventie - Vantaanreitti - Vanha Hämeenlinnantie - Mestarintie - Riipiläntie - Vanha Nurmijärventie - Kannistontie - Kenraalintie - Riipiläntie - Katriinantie - Katriinan sairaala

474  : Kokonaismatka-aika noin 45 minuuttia
474A  : Kokonaismatka-aika noin 50 minuuttia
474AK  : Kokonaismatka-aika noin 60 minuuttia
474K  : Kokonaismatka-aika noin 50 minuuttia
474V  : Kokonaismatka-aika noin 50 minuuttia
474VK  : Kokonaismatka-aika noin 50 minuuttia